ISO 14001:2004

System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 jest integralną częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem, stawiającą w punkcie centralnym troskę o środowisko naturalne i minimalizowanie negatywnego wpływu na nie. Jest również stałym procesem pozwalającym na osiągnięcie ciągłych ulepszeń, których zakres jest określany przez samo przedsiębiorstwo. Usuwanie i zapobieganie szkodom ekologicznym oraz koszty tych działań stały się problemami, z którymi stykają się nie tylko organy administracji państwowej ale i prywatni przedsiębiorcy. Każdy z nas doświadcza codziennie skutków postępującej degradacji środowiska, liczba zwolenników prowadzenia proekologicznej polityki działania przedsiębiorstw ciągle rośnie wraz ze świadomością konieczności działań w tym zakresie.

Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 i wizerunek firmy.

Posiadanie certyfikatu środowiskowego ISO 14001:2004 jest jasnym sygnałem dla klientów o nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, które działa zgodnie z obowiązującym prawem środowiskowym i podejmuje działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Rosnąca świadomość środowiskowa społeczeństwa oraz zaostrzające się wymagania prawne odnośnie ochrony środowiska sprawiają, że coraz większa liczba przedsiębiorstw przystępuje do wdrażania systemu ISO 14001:2004.

Opracowana strategia rozwoju społeczno-gospodarczego dla Polski do 2010 roku zakłada działania dostosowawcze do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. W związku z tym należy oczekiwać, że polskie przedsiębiorstwa będą musiały zaakceptować i wdrażać rozwiązania europejskie związane z ochroną środowiska. Należy liczyć się z dużą konkurencją zagranicznych firm w zakresie czystszych technologii i produktów oraz preferencyjnym traktowaniem przedsiębiorstw dbających o środowisko.

Przystępując dzisiaj do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego przedsiębiorstwo uzyskuje przewagę wizerunku przyjaznego środowisku, pewność spełnienia wymagań prawnych i konkurencyjność na rynku unijnym.

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004.

Proces wdrażania systemu środowiskowego w małych i średnich przedsiębiorstwach zajmuje 4-7 miesięcy, w dużych przedsiębiorstwach do roku czasu. Działania konieczne do wdrożenia systemu są następujące:

  • Analiza środowiskowa mająca na celu ustalenie pozycji wyjściowej przedsiębiorstwa w odniesieniu do wymagań prawnych i wymagań normy.
  • Powołanie Pełnomocnika ds. Środowiska i sporządzenie zarządzeń.
  • Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla zarządu, personelu kierowniczego i pracowników.
  • Identyfikacja i analiza aspektów środowiskowych, określenie ryzyka i wpływu na środowisko.
  • Określenie zasad sterowania operacyjnego, monitoringu, postępowania w przypadku awarii.
  • Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego (procedury, formularze, księga środowiskowa).
  • Wdrożenie dokumentacji do użycia.
  • Przeprowadzenie auditów wewnętrznych określających stan funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego.
  • Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
  • Przeprowadzenie przeglądu zarządzania podsumowującego wdrożenie systemu.
    Po skutecznym wdrożeniu firma jest gotowa do auditu certyfikującego i po nim uzyskuje certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zgodnie z wymogami ISO 14001:2004.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CommentLuv badge