ISO 9001:2008

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 jest międzynarodowym standardem funkcjonowania przedsiębiorstw. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego skuteczne wdrożenie systemu honorowane jest przez Polskę, kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone oraz wiele państw na całym świecie, które wprowadziły publikacje ISO do użycia w gospodarce. Norma ISO 9001:2008 prezentuje wymagania wobec systemu zarządzania jakością, które mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa w celu zaprezentowania posiadanych zdolności do spełnienia wymagań swoich klientów oraz w celu oceny tych zdolności przez niezależne jednostki certyfikujące. Wymagania niniejszej normy sformułowane są w taki sposób, że stosuje się je do wszystkich rodzajów działalności przedsiębiorstw (produkcyjne, usługowe) oraz innych organizacji (urzędy, placówki służby zdrowia, szkoły itp.).

Przedsiębiorstwo, które wdrożyło system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 i potwierdziło certyfikatem skuteczność jego funkcjonowania, udowadnia klientom, że jest wiarygodne, działa w sposób zorganizowany, gwarantujący klientom powtarzalną, wysoką jakość wyrobów i usług.

Certyfikaty jakości są bardzo ważne szczególnie w poczynaniach polskich przedsiębiorstw na rynku zagranicznym i oznaczają zwiększenie ich konkurencyjności. Podnosi to wiarygodność polskich firm w oczach klientów i ułatwia partnerską współpracę z wieloma przedsiębiorstwami. Zwiększona konkurencyjność polskich przedsiębiorstw służy wzrostowi liczby klientów a tym samym osiąganych przychodów oraz uzyskaniu opłacalnego eksportu. Posiadane certyfikaty coraz częściej stanowią przepustkę do udziału w przetargach na dostawę produktów czy usług.

Rosnąca liczba certyfikatów jakości uzyskiwana przez polskie przedsiębiorstwa sprawia, że certyfikowany system zarządzania jakością stał się standardem na krajowym rynku, bez którego droga rozwoju, pozyskiwania nowych klientów, podwyższania wiarygodności i skuteczności działania jest coraz trudniejsza.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008

Proces wdrażania systemów zarządzania jakością nie może być przeprowadzony szybko i trwa w małej i średniej firmie 4-7 miesięcy, w dużych do roku czasu. Poniżej przedstawione zostały podstawowe działania konieczne do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.

  • Analiza wstępna i ocena zgodności funkcjonującego w firmie systemu z wymaganiami normy.
  • Powołanie Pełnomocnika ds. Systemu Jakości i sporządzenie zarządzeń.
  • Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla zarządu, personelu kierowniczego i pracowników.
  • Identyfikacja i analiza procesów realizowanych w firmie.
  • Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością (procedury, formularze, księga jakości).
  • Wdrożenie dokumentacji do użycia.
  • Przeprowadzenie auditów wewnętrznych określających stan funkcjonowania systemu zarządzania jakością.
  • Podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
  • Przeprowadzenie przeglądu zarządzania podsumowującego wdrożenie systemu.
Po skutecznym wdrożeniu firma jest gotowa do auditu certyfikującego i po nim uzyskuje certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zgodnie z wymogami ISO 9001:2008.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CommentLuv badge